ENG
Presented idea of the unification of European leagues in football based on the principle of EFFECTIVENESS. The effectiveness doesn't depend of the number of teams in the league. The effectiveness doesn't depend on the number of games played in high season. It depends on the quality of the players and presented by them form.
The effectiveness of counts in a simple way: the number of points scored divided by the number of games on the season. Then formats the differences goals scored for the lost. In the second stage to the amount of points. And as necessary, to the amount of goals scored.

POL
Prezentowany pomysł na unifikacje lig europejskich w piłce nożnej opiera się na zasadzie SKUTECZNOŚCI. Skuteczność nie jest zalezna od ilości rozegranych kolejek w sezonie. Nie jest zależna od ilości druzyn w danej lidze. Zależy od klasy piłkarzy oraz prezentowanej przez nich formy.
Skuteczność liczy się w prosty sposob: ilość zdobytych punktow dzieli się przez ilość rozegranych kolejek. Potem formatuje przez roznicę bramek zdobytych do straconych. W drugim stopniu do ilości punktow. A jak zachodzi taka potrzeba, do ilości zdobytych bramek.

--> Back